Wie zijn we

Onze taalschool

Taalschool De Brink is op de eerste plaats een opvangschool voor nieuwkomers en kinderen van asielzoekers. Ook de eerste opvang van veel neveninstromers, uit omliggende gemeenten, vindt op onze school plaats. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze leerlingen is, dat zij bij binnenkomst op school, geen tot weinig Nederlands spreken en begrijpen. Binnen ons onderwijs ligt de centrale focus op leren communiceren in dagelijkse situaties. Beheersing van de Nederlandse taal is immers hét middel om je te kunnen handhaven op school en belangrijker, in de Nederlandse samenleving.

Intercultureel perspectief
Het bieden van een veilige omgeving is voorwaardelijk voor het doorlopen van een harmonieuze sociaal-emotionele ontwikkeling. Op de Taalschool gebeurt dit in een, voor deze kinderen noodzakelijk, veilig pedagogisch klimaat. Hierbinnen wordt de uniciteit van een ieder erkend, wordt respect getoond voor elkaar, wordt ruimte geboden om een plek te vinden, wordt een structuur aangeboden waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

Het onderwijs is ingericht vanuit een intercultureel perspectief waarbij de leerlingen kennismaken met de Nederlandse culturele waarden en normen. De leerlingen leren om begrip te hebben voor de verschillen die er zijn en er wordt gezorgd voor een balans tussen aanbod van de Nederlandse cultuur en het respecteren van andere culturen.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?