MR

Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden en houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken op school. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming van de MR nodig of dient zij advies te vragen.

Zo’n 6 keer per schooljaar overlegt de MR met de directie over zaken als:
• de kwaliteit van het onderwijs
• aanstellingsbeleid / formatieplan
• de begroting
• schoolgids
• de strategie / organisatieontwikkelingen
• speerpunten als bijvoorbeeld schooltijden, TSO

Informatie over de MR / Contactgegevens
Mail naar: mrbrink@swalmenroer.nl Kom gerust naar één van onze vergaderingen… (meld u zich dan eerst aan via het mailadres)

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?